h a v e n f a m k e s  s c h r i j f t  g e s c h i e d e n i s 

Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland, bestond op 11 november 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan wilden ze de historie van hun strijd voor burgerparticipatie in de ontwikkeling van windenergie laten schrijven om deze vervolgens in een magazine vorm te geven. Gek als ik ben op een goede geschiedenis zei ik uiteraard en volmondig “Ja”! Een intensieve en fijne samenwerking resulteerde daarna in een 24 pagina’s tellend magazine dat na afloop van het symposium dat de vereniging voor de gelegenheid organiseerde aan de gasten uitgedeeld werd. Naast het vastleggen van de geschiedenis werd ook de vormgeving van de uitnodiging, banners, enveloppes et cetera verzorgd.

Klik op de afbeelding om de pdf te bekijken.

 

j u b i l e u m b o e k  9 0  j a a r  P o l  i n f r a t e c h n i e k

Met het verschijnen van dit boek is het 90 jaar geleden dat de broers Johannes en Willem Pol hun stratenmakersbedrijf begonnen in Leeuwarden. Al snel groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende aannemer in de infratechniek in Noord Nederland. In deze jubileumuitgave wordt de geschiedenis van het bedrijf vertelt tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen. Het geeft een mooi beeld van hoe de wereld zich in de vorige eeuw ontwikkelde tot de maatschappij zoals we die vandaag de dag kennen, met al haar moderne gemakken.

klik op de afbeelding om de eerste hoofdstukken te bekijken.

e f f e c t i e f   c o m m u n i c e r e n

 
Effectief communiceren met je doelgroep en wat Havenfamkes daarbij kan betekenen, daar gaat deze website over. Hoe je klanten wint en bindt en rendement verhoogt door aantrekkelijk en specifiek te benoemen wat je te bieden hebt. En door ambitie te koppelen aan een tijdpad.
 
begin nu met wat je morgen wilt bereiken
 
Havenfamkes is het bureau voor creatieve communicatie van Minne Velstra. Dertig jaar ervaring als art-director en vormgever. Thuis in de webwereld wordt hij blij van blanco papier. Daar begint het immers met een ingeving, een krabbeltje, een schets van de toekomst. Sparringpartner met het hoofd in de wolken en uitvoerend producent met beide benen op de grond. Renaissancemens en duizendpoot. Geen wonder dat de dingen dan plotseling eenvoudig lijken...