A d v e r t e n t i e r e e k s   K u n s t k a d e

 

De werkzaamheden van Havenfamkes voor Kunstkade bestaan naast de jaarlijkse uitgave van het uitgebreide 60 pagina’s tellend cursusmagazine sinds 3 jaar ook uit een advertentietraject in de Huis aan Huis. In deze paginagrootte advertenties brengt Kunstkade steeds 4 aanbieders van cultureel aanbod over het voetlicht. Hieronder een aantal recente voorbeelden.

Klik op de pdf om de advertentie te bekijken.

H o u t - V a e r t  C H 2 0 1 8  i n   b o e k v o r m

Een aansprekend evenement tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 was het nautische event Hout-Vaert. In vier dagen voer een vloot van historische schepen van Dokkum naar IJlst. Havenfamkes was op allerlei manieren bij dit event betrokken en maakte na afloop een terugblik in boekvorm. klik op de afbeelding om de pdf van het boek te bekijken.

 

h a v e n f a m k e s  s c h r i j f t  g e s c h i e d e n i s 

Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland, bestond op 11 november 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan wilden ze de historie van hun strijd voor burgerparticipatie in de ontwikkeling van windenergie laten schrijven om deze vervolgens in een magazine vorm te geven. Gek als ik ben op een goede geschiedenis zei ik uiteraard en volmondig “Ja”! Een intensieve en fijne samenwerking resulteerde daarna in een 24 pagina’s tellend magazine dat na afloop van het symposium dat de vereniging voor de gelegenheid organiseerde aan de gasten uitgedeeld werd. Naast het vastleggen van de geschiedenis werd ook de vormgeving van de uitnodiging, banners, enveloppes et cetera verzorgd.

Klik op de afbeelding om de pdf te bekijken.

 

j u b i l e u m b o e k  9 0  j a a r  P o l  i n f r a t e c h n i e k

Met het verschijnen van dit boek is het 90 jaar geleden dat de broers Johannes en Willem Pol hun stratenmakersbedrijf begonnen in Leeuwarden. Al snel groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende aannemer in de infratechniek in Noord Nederland. In deze jubileumuitgave wordt de geschiedenis van het bedrijf vertelt tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen. Het geeft een mooi beeld van hoe de wereld zich in de vorige eeuw ontwikkelde tot de maatschappij zoals we die vandaag de dag kennen, met al haar moderne gemakken.

klik op de afbeelding om de eerste hoofdstukken te bekijken.

havenfamkes creatie & communicatie
minne velstra

willem lodewijkstraat 101
8933 bk leeuwarden

m 06 30 37 14 81

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van Havenfamkes nieuws.